Електронно списание БАЛКАНИ 21
HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
.
БРОЙ 2 / 2003 * СЪДЪРЖАНИЕ * БРОЙ 2 / 2003 
ГЛОБAЛИЗЪМ  И  РЕГИОНАЛИЗЪМ
 • Ljubisa Mitrovic (Serbia) : Globalization And Transition As Contemporary Development Megatrends (English)
 • Васил Сивов : Национална идентичност, глобализация, европеизация
 • Георги Найденов : Трансформации на собствеността в България през ХХ век
 • ТЕМА НА БРОЯ :  БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ  –  АЛТЕРНАТИВИ  НА  ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА
 • Д.Арсенова, К.Кертиков: Българският етнически модел и конституционната криза в Македония - II част
 • Живко Недев : България и Македония в контекста на евроинтеграцията и глобализацията
 • Вяра Ганчева : Македония: Медии и митове
 • Петко Петков : Армията и кризата в Македония
 • Дора Недина : Национална идентичност на българската младеж и образът на Европа ...
 • Maria Bakalova: Bulgarian ‘Macedonian’ Nationalism In The Post 1989 Decade (English)
 • НАУЧЕН ЖИВОТ
 • Мая Келиян : Теоретичен методологически семинар на Института по социология при БАН
 • РЕЦЕНЗИИ, АНОТАЦИИ, ИНФОРМАЦИИ
 • "Граници на политиката" (Автор: проф. Г.Фотев) 
 • "Социологически перспективи" (Сборник) 
 • Сп."Социологически проблеми" : 3-4 / 2002 * Sociological Problems: 3-4 / 2002 (Contents)
 • ПРИЛОЖЕНИЯ
 • IN MEMORIAM : Чл.кор. проф. Страшимир Димитров / Библиография
 •  
  Read:
  Volume 1 - 2002
  Volume 2 - 2003
  Volume 3 - 2003
  Volume 4 - 2003
  Volume 5 - 2003
  КАРТИ / MAPS
  Прочети:
  Брой 1 - 2002
  Брой 2 - 2003
  Брой 3 - 2003
  Брой 4 - 2003
  Брой 5 - 2003
  * Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.05.2003 - Resolusion: 800 / 600
  .