Електронно списание БАЛКАНИ 21
HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
  .
БРОЙ 3 / 2003 * СЪДЪРЖАНИЕ * БРОЙ 3 / 2003 
ГЛОБAЛИЗЪМ  И  РЕГИОНАЛИЗЪМ
 • Васил Проданов : Глобализация и евроинтеграция
 • Борис Колев : Принципите за устойчиво развитие на европейския континент и трансграничното 
 • сътрудничество между България и Македония
 • Милена Калфова: The Caspian "Knot" and the Balkans in the end of 20-th century (English) 
 • Милена Калфова: "Каспийският възел" и Балканите през 90-те години на 20-ти век 
 • Минчо Христов: Каспийските енергоресурси и някои аспекти на европейската сигурност
 • Zoran Lutovac: Redefinition of relations between Serbia and Montenegro (English)
 • Kiril Kertikov: Macedonia – Bulgaria: From Confrontation Towards Euro-Integration (English)
 • ДИСКУСИИ
 • Духомир Минев: Рационалност, справедливост и развитие
 • Емилия Славова: Форми на учтивост в българското публично пространство
 • НАУЧЕН ЖИВОТ:   ЗАЩИТЕНИ ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ПО СОЦИОЛОГИЯ (ЕКСПОЗЕТА)
 • Георги Найденов: Държавният капитализъм, произход, същност, идеологеми
 • Таня Неделчева: Етническа, национална и културна идентичност 
 • СЕМИНАРИ И ДОКУМЕНТИ
 • Мартин Канушев : Докторантски семинар при Института по социология към БАН
 • ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Т.Неделчева, Н.Пехливанова, М.Драганов : Етнокултурна идентичност и поведенчески модели 
 • Камелия Цветкова: Предприемачески стратегии и конкурентоспособност
 • РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
 • Средна класа и социална стратификация (автор Николай Тилкиджиев)
 • Държавни стратегии за управление на социални рискове (автор Елисавета Игнатова) 
 • ПРИЛОЖЕНИЯ
 • IN MEMORIAM : Акад. Илчо Димитров (1931 - 2002)/ Библиография
 •  
   
  Read:
  Volume 1 - 2002
  Volume 2 - 2003
  Volume 3 - 2003
  Volume 4 - 2003
  Volume 5 - 2003
  КАРТИ / MAPS
  Прочети:
  Брой 1 - 2002
  Брой 2 - 2003
  Брой 3 - 2003
  Брой 4 - 2003
  Брой 5 - 2003
  * Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.08.2003 - Resolusion: 800 / 600
  .