HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
.
* БРОЙ 5 / 2003 * VOLUME 5 / 2003 *
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Институт за философски изследвания - БАН
Проф. д.ф.н. Васил Проданов
Европейският съюз и САЩ пред предизвикателствата
на четири конкуриращи се стратегии на сигурност
(Bulgarian) PDF
Институт по социология - БАН
Проф. д.ф.н. Веска Живкова
Трибализацията на Балканите – другото лице на глобализацията
(Bulgarian) PDF
Институт по балканистика - БАН
Д-р Милена Калфова
България и новите  балкански конфигурации
(Bulgarian) PDF
   
       
БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ В НАЧАЛОТО НА НОВОТО СТОЛЕТИЕ
Институт по социология - БАН
Ст.н.с. д-р Анна Мантарова
Динамика на насилствената престъпност в  България 
в края на ХХ век
(Bulgarian) PDF
Professor of Politics and Political Systems at the Southeast European University, Tetovo
Prof. Mirjana Maleska:
Kosovo On The Agenda 
And Its Impact On Macedonia
(English) PDF
Институт по социология - БАН
Н.с. д-р Галя Колева
Локални измерения 
на бизнеса
(Bulgarian) PDF
Институт по социология - БАН
 Ст.н.с. д-р Стефан Николов
Между сенчестата икономика
и гражданското общество – "третият сектор" в България
(Bulgarian) PDF
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИОЛОГИЯТА
Институт по социология - БАН Доц. д-р Кирил Кертиков
Етносоциологията на България – някои работни понятия 
(втора част) - (Bulgarian) PDF
  Продължение на статията от миналия брой:
Етносоциологията на България 
“в търсене на себе си”
НОВИ КНИГИ
Социологията в България
Стоян Михайлов
Социологията в България
след Втората световна война
София, 2003
Статусната основа на демократичната консолидация...
Николай Тилкиджиев,
Мартин Димов
Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма
София, 2003
 
 
Read:
Volume 1 - 2002
Volume 2 - 2003
Volume 3 - 2003
Volume 4 - 2003
Volume 5 - 2003
Volume 6 - 2010
Volume 7 - 2010
Volume 8 - 2010
Volume 9 - 2013
MAPS / КАРТИ
Прочети:
Брой 1 - 2002
Брой 2 - 2003
Брой 3 - 2003
Брой 4 - 2003
Брой 5 - 2003
Брой 6 - 2010
Брой 7 - 2010
Брой 8 - 2010
Брой 9 - 2013
* Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.12.2003 - Resolusion: 800 / 600
.