Електронно списание БАЛКАНИ 21
HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
  .
Списанието се издава чрез финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” към МОМН
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Д-р К. Кертиков
(главен редактор)
Д-р А. Мантарова
(зам. главен редактор)
Д-р Е. Славова
(редактор на текстовете на английски език)
Д-р Д. Ченешев
Д-р В. Сивов
С. Тахир
(отг. секретар)

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. П.-Е Митев, член. кор. В. Проданов, проф. Л. Митрович (Сърбия), проф. М. Малеска ( БЮР Македония), Л. Георгеску (Румъния), д-р Т. Падолинска (Словакия), д-р Д. Нероглу (Гърция), проф. П. Балкански, проф. А. Сейтов (Русия), , доц. К. Кертиков, доц. А. Мантарова, проф. Б. Колев
БРОЙ 6 / 2010 * СЪДЪРЖАНИЕ * БРОЙ 6 / 2010 
 • К. Кертиков : Eвроинтеграцията – рационален коректив на стихийната глобализация
 • А. Мантарова : Екологическата култура в междугенерационна перспектива
 • В. Златанова : Бедност и качество на живот: неравенства в европейския контекст
 • Б. Ерменов : Кризата в българското общество: проблеми и противоречия 
 • Б. Колев, М. Грозева : Българската теория и практика и гео-екологическите ценности на ЕС
 • Б. Ивков : Ценностни пре-ориентации и трансформации в сферата на инвалидността в Европейския съюз и в България
 • Д. Недина : Преходът и националната идентичност като оставане „в себе си”

 • G. Bardarska : Global Water Partnership in Central and Eastern Europe (English)

 • СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДЕБЮТИ
 • С. Тахир: Евро-ислямска публичност
 • НАУЧЕН ЖИВОТ
 • Българският преход: Двадесет години по-късно
  (Програма на научна конференция)
 • IN MEMORIAM
 • Проф. д.и.н. Минко Минков
 • Проф. А. Сейтов
 •  
   
  Read:
  Volume 1 - 2002
  Volume 2 - 2003
  Volume3 - 2003
  Volume 4 - 2003
  Volume 5 - 2003
  Volume 6 - 2010
  Volume 7 - 2010
  Volume 8 - 2010
  Volume 9 - 2013
  КАРТИ / MAPS
  Прочети:
  Брой 1 - 2002
  Брой 2 - 2003
  Брой 3 - 2003
  Брой 4 - 2003
  Брой 5 - 2003
  Брой 6 - 2010
  Брой 7 - 2010
  Брой 8 - 2010
  Брой 9 - 2013
  * Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.08.2003 - Resolusion: 800 / 600
  .