Електронно списание БАЛКАНИ 21
HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
  .
Списанието се издава чрез финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” към МОМН
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Д-р К. Кертиков
(главен редактор)
Д-р А. Мантарова
(зам. главен редактор)
Д-р Е. Славова (редактор на текстовете на английски език)
Д-р Д. Ченешев
Д-р В. Сивов
С. Тахир (отг. секретар)

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. П.-Е Митев, член. кор. В. Проданов, проф. Л. Митрович (Сърбия), проф. М. Малеска ( БЮР Македония), Л. Георгеску (Румъния), д-р Т. Падолинска (Словакия), д-р Д. Нероглу (Гърция), проф. П. Балкански, проф. А. Сейтов (Русия), доц. К. Кертиков, доц. А. Мантарова, проф. Б. Колев
БРОЙ 8 / 2010 * СЪДЪРЖАНИЕ * БРОЙ 8 / 2010 
 • К. Кертиков : Някои геополитически аспекти на евроинтеграцията на Република България
 • П. Балкански : Българското висше образование в контекста на глобализацията и евроинтеграцията
 • Д. Ченешев : Европейското образователно пространство: проблеми и перспективи
 • Н.Димов, А. Мантарова : Развитието на екологичната култура – част от модернизацията на българското общество 
 • М. Серафимова : Екологията – новата глобална „религия”
 • Д. Панталеева : Възможности и перспективи за развитие на биологично лозарство в България
 • НАУЧЕН ЖИВОТ
 • Конференция – “ Национална идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки”
 • Юбилеи
 • Член. кор. проф. А. Атанасов на 70 години
 •  
   
  Read:
  Volume 1 - 2002
  Volume 2 - 2003
  Volume3 - 2003
  Volume 4 - 2003
  Volume 5 - 2003
  Volume 6 - 2010
  Volume 7 - 2010
  Volume 8 - 2010
  Volume 9 - 2013
  КАРТИ / MAPS
  Прочети:
  Брой 1 - 2002
  Брой 2 - 2003
  Брой 3 - 2003
  Брой 4 - 2003
  Брой 5 - 2003
  Брой 6 - 2010
  Брой 7 - 2010
  Брой 8 - 2010
  Брой 9 - 2013
  * Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.08.2003 - Resolusion: 800 / 600
  .