HOME
MAPS
STATISTICS
LINKS
CONTACT US
.
АРХИВ: БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ : ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ  - София, 2001
.
ДОЛОРЕС АРСЕНОВА

ЕТНОЦЕНТРИСТКИТЕ ФОРМАЦИИ  В  БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ - 
ПРЕДМЕТ НА МЕЖДУДЪРЖАВЕН КОНСЕНСУС

(продължение)
Интерпретирането на БЮР Македония като някаква втора, било сръбска, било гръцка или др. някаква държава не е чуждо и за български политици и общественици.

В интервю (в-к Континент, 10 авг. 1994 г.) председателят на Обществото за приятелски и културни връзки с Македония проф. Михаил Огнянов (Роден през 1928 г. в Охрид. Емигрирал през 1945 г. в България. По професия лекар - имунолог.) на зададен му въпрос относно разглеждането на “един народ в две държави” обявява: “Може да се каже и така. Исторически погледнато си позволявам афоризма, че България е втора Македония, а Македония - втора България.“

Прочее, след Третия конгрес на българското ВМРО (ВМРО - СМД), представителят на ВМРО - Татковинска (от Вардарска Македония) г-н Димитър Църномаров на зададени му въпроси от в-к “Македония” (бр. 18 - 25 април 1995 г.) отговаря така:

- ... Аз винаги подчертавам, че не съм съгласен с официалната политика на ВМРО-ДПМНЕ. Там показаха, че работят за комунистите... ВМРО-Татковинска е регистрирана и се изявява като дясноопределена, против комунистическата идеология...
- Колко голяма е организационната мрежа на оглавяваната от Вас партия?
- В почти всички градове на Република Македония сме организирали окръжни и околийски (общински) комитети. Имаме 7 окръжни комитета с център Битоля...
- Как виждате отношенията на България и Македония; какво бъдеще чака народа от двете страни на границата?
- Резолюцията, която заедно приехме на този конгрес (курсивът мой - б.а.) е плод и доказателство за нашите добри отношения. Ние няма да забравим и признаването на Македония от българското правителство на 15 януари 1992 г. Искаме границите от 1913 г. да бъдат премахнати завинаги. Това е волята на народа, това е бъдещето му. Да процъфтява търговията, да се виждаме по-често, да живеем заедно - към това се стремим и от двете страни на наложената изкуствено граница...”

Колко хубаво звучат някои от изявленията ако не бяха плод на една идейно-политическа обърканост и безпътица:

1. Скоро в демократични парламентарни избори победи именно македонското ВМРО - ДПМНЕ, (която според интервюирания “работи за комунистите”);

2. Именно благодарение на тази политическа сила (по инициатива на българската страна, макар и може би провокирана от задгранични съветници) междудържавните отношения България - Македония бяха “размразени”. На оня етап - само частично. Но перспективата за по-нататъшно тяхно развитие едва ли подлежи на съмнение;

3. За обществеността - както в Европа, така включително и в България вече е ясно, че официално прокламираната до неотдавна у нас идеологема “Македонизмът - главна опасност за съществуването на Република Македония” (в-к “Демокрация”, 19 август 1993 г.) представлява изкуствена и безнадеждно амортизирана схема. (Поне що се отнася до неговите съвременни “измерения” -”модернизиращия” се, а не примитивния някогашен македонизъм.)

Анти-българските “ОМО”-вски организации и  спекулации
В печатните медии се появи заглавие “ОМО “Илинден” - партия от братовчеди” (в-к “24 часа”, 25.10.1999 г.). Основание за подобно заглавие има, защото действително става дума за “братовчеди” - при това в буквалния, а не в преносния смисъл на думата.

Масмедиите у нас, обаче все още робуват на една погрешна схема: “братовчедите” са уж обединени в ОМО “Илинден”.

Фактически те са политически разединени в няколко ОМО-вски организации, имащи сходни абревиатури, ала същевременно политически конфликтуващи помежду си.

Още в “зората” на етническата демократизация у нас възникнаха цял “рояк” ВМРО-истки и ОМО-вистки организации. Масмедиите напр.представяха данни за: Вътрешна революционна ма-кедонска организация - Съюз на македонските дружества (ВМРО - СМД), ВМРО “Иван Михайлов”, ВМРО “Пейо Яворов”, ВМРО “Гоце Делчев”, ВМРО “Свети Илия”, ВМРО “Дзавела”, ВМРО - ТМО “Илинден” (независими), ОМО “Илинден”, Македонска демократическа партия, Съюз за просперитет на Пиринска Македония и пр. (Архив на ПК по етносоциология, Том 2)

Повечето от тях имаха “преходно” участие в политическото пространство, поради което в крайна сметка бяха представяни в “дихотомичен” вариант - ВМРО (пробългарски настроени политически субекти) и ОМО, (съответно - антибългарски изявяващи се общности).

Реално, ОМО-вските организации бяха (или все още) са няколко и поне в научен аспект отъждествяването им би следвало най-после да бъде преустановено.

Между тях осезаемо присъствие в политическото пространство наложиха ОМО “Илинден”, ВМРО-ТМО “Илинден” (независими) и ОМО “Илинден - Пирин”.

I. Макар и може би доколкото са кръвни “братовчеди”, представителите и на трите ОМО-вски организации изхождат от сходна идейна позиция, и въпреки конюнктурно-политическата си конфронтация защитават ако не идентична, то поне аналогична идейно-политическа платформа: “В съвременна България съществува многочислено македонско “национално” малцинство”.

Напр. в Устава на ВМРО (Независима), известна по-късно като Традиционна Македонска Организация - “Илинден”(ТМО -”Илинден”) е записано:

Чл. 1. “Илинден” има за цел да сплоти в едно всички македонци от Егейска, Албанска, Вардарска и Пиринска Македония и техните потомци, живущи в България и чужбина на земляческа културна основа.

Чл. 13. Организацията по места ще събира членовете си периодично за чествуването на Македонското освободително движение и неговите видни дейци, актуални събития, свързани с преустройството и демокрацията;

Чл. 16. “Илинден” ще поддържа близки контакти с оглед нравственото и духовно сближаване с изселници от Македония (Егейска, Албанска, Вардарска, Пиринска), живущи в САЩ, Канада, Австралия и в целия свят...;

Чл. 19. “Илинден” ще се бори срещу неосталинизма и живковизма, които ликвидираха правата на малцинствата, включително и на македонците - граждани на НРБ;

Чл. 21. “Илинден” ще се бори ... за възстановяване на македонските човешки права”;

Симптоматично е да се подчертае, че в чл. 22 на Устава е отбелязано: “Организацията не се бори за партии и власт и няма териториални претенции”. (Архив на ПК по етносоциология, Т. 4)

Необходимо е да се отбележи, че аналогична постановка се съдържа и в “Декларация - Платформа” на Същата организация (ВМРО - Независима), приета на 14 ноември 1989 г.: “Организацията не се бори за накърняване на териториалната цялост на България”. (Архив на ПК по етносоциология, Т. 4) Документът е подписан от Георги Солунски (председател). Изброени са останалите членове на Инициативния комитет, включително с точните им адреси и телефонни номера за свръзка. Завършва със саморъчна емблема на организацията.

Представени са и две приложения: печатни издания с промакедонистка ориентация, (публикувани у нас) и Справка относно смятащите се в края на 1956 г. за “етнически македонци”. (Данните подлежат на допълнителна проверка - б. а.).

На 15 май 1990 г. софийският градски прокурор на основание чл. 13, ал. 4 ...
 

назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
напред