HOME
MAPS
STATISTICS
LINKS
CONTACT US
.
АРХИВ: БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ : ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ  - София, 2001
.
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
(край)
Резултатите от проведеното сред македонски студенти социологическо изследване  показват, че съществуват етнически дистанции и те се проявяват по различен начин спрямо различните етнически групи. В диверсифицираната картина на етническите отношения се открояват два ключови момента:

Първо, Етническата група, която се приема най-безрезервно от македонските младежи, е сръбската. Отношението към българската етническа група също се характеризира с висока степен на приемане.

Второ, Регистрираната най-голяма дистанция е спрямо албанската етническа група.
 

Фигура 13
Бихте ли приели за съсед: 
(само отговор “Да”, в %)
%
сърбин / сръбкиня
100.0
българин / българка 
100.0
грък / гъркиня
84.2
албанец / албанка
31.6
Фигура 14
Бихте ли приели за колега на работното място:
(само отговор “Да”, в %)
%
сърбин / сръбкиня
100.0
българин / българка 
100.0
грък / гъркиня
86.8
албанец / албанка
52.6
Фигура 15
Бихте ли приели за близък приятел:
(само отговор “Да”, в %)
%
сърбин / сръбкиня
97.4
българин / българка 
97.2
грък / гъркиня
71.0
албанец / албанка
26.3
Фигура 16
Бихте ли приели за член на Вашето семейство:
(само отговор “Да”, в %)
%
сърбин / сръбкиня
92.1
българин / българка 
55.5
грък / гъркиня
50.0
албанец / албанка
10.5

В диференцираните етнически нагласи на македонските младежи прави впечатление общото им позитивно отношение към българската етническа група. Спрямо нея те проявяват висока степен на толерантност и взаимно приемане. Не се установяват съществени дистанции и негативни стереотипи. В тази ситуация формираните етнически нагласи могат да бъдат разглеждани като значим благоприятен фактор за българо-македонското сътрудничество. Още повече, че техните изразители са млади хора, от които утре ще зависи много развитието на двустранните междудържавни отношения.

* * *
назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
напред