HOME
ARCHIVES
MAPS
LINKS
CONTACT US
.
СТАТИСТИЧЕСКИ  ДАННИ  И  ЕМПИРИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ
 ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
(м. декември, 2001 г.)
(Демоскопско изследване)
Паспортни данни на изследването: 
 
Вид: Национално, представително за страната емпирично проучване.
Обем на извадката: 1165 респонденти на възраст 18 навършени години.
Методика на регистрация: Интервю
Организатор: Агенция “ЛИНКС” - Пощенски адрес: София 1000, Ул. "Ангел Кънчев" 5 
Тел: 980 55 53; Факс: 980 04 00  Е-mail: office@mmlinks.net
Забележка № 1: Представя се незначителна част от данните (б. ред.)
Забележка № 2: За допълнителна информация читателите могат да се обръщат директно към Агенцията на посочените адреси.
Въпроси и отговори: 
(в относителни дялове)
1. С коя от следните общности Вие лично идентифицирате себе си ?
С коя от следните общности ... ?
%
Мястото, в който живея
 35,3 
Страната
23,2
Региона
20,1
Европа
15,1
Не мога да определя
 6,3
ОБЩО
100,0
2. С коя от следните държави България ще бъде най-тясно свързана в бъдеще ?
/възможно е посочването на повече от един отговор/
С коя от следните държави ...?
%
Европейски съюз
55,7
Русия
35,7
Съединени Американски Щати
23,1
Друга централно и източно европейска д-ва 
15,3
Германия
15,3
Турция
13,7
Друга Европейска държава
11,6
Япония, Корея
6,4
Не мога да определя
14,3
Забележка № 3: Сумата от относителните дялове надхвърля 100 %, защото респондентите са имали възможност и са посочвали повече от един отговор.
назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
напред