VOLUME 1 /2002

VOLUME 2 /2003

VOLUME 3 /2003

VOLUME 4 /2003 NEW !
Уважаеми читатели,
Съдържанието на нашия сайт е разделено на няколко основни блока. Ето кратко упътване за това какво и как можете да намерите при нас:
HOME
Това е входът към съответния  БРОЙ НА СПИСАНИЕТО. От тук можете да влезете във всяка от новите публикации, както и във всички останали раздели като просто щракнете с мишката върху подчертания светлосин надпис на заглавието или рубриката, която ви интересува. Част от текстовете освен на български, ще се публикуват на английски, македонски и други езици, или в резюме на английски, което отговаря на отворения характер на изданието. Поради спецификата на научните статии често се налага цитиране под линия. Номерът на бележката служи като линк, така че ако искате да прочетете пояснението, щракнете с мишката върху цифрата и автоматично ще се окажете в края на страницата. Там се намира стрелка Э или думата назад. Щракването върху тях ще ви върне обратно към текста, за да продължите с четенето. Направете проба тук.[1]
ARCHIVES
В АРХИВА можете да прочетете и други интересни материали. 
MAPS
На тази страница ще можете да разгледате съвременни и исторически КАРТИ на Балканите и на отделните страни. Поместваме и електронни адреси на сайтовете, на който можете да ги търсите.
LINKS
Тук има директни ВРЪЗКИ към интересни и близки по тематика сайтове, както и към всички големи български медии. Ако искате да посетите някоя от тях, просто кликнете върху неговия адрес. 
CONTACT US
На страницата  за  КОНТАКТ С НАС можете да намерите имената на редакционния колектив, нашия адрес, E-mail  и телефони за връзка. Очакваме вашите отзиви, препоръки и материали.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУБЛИКАЦИИТЕ И ПРАВИЛА ЗА АВТОРИТЕ:
Уважаеми автори, 
Моля, спазвайте следните правила и ограничения при предоставяне на статии и материали за списанието: 
1. Обем: до 15 стандартни страници /вкл. бележки и литература/ във формат Word - за версии: '95, '97 или 2000 с големина на шрифта 12. Не се приемат файлове на Word за DOS.
2. Използвайте само стандартни шрифтове като: Arial или Times New Roman за български, английски, руски и македонски език. Други шрифтове са допустими само при немски, френски или други езици със специфични знаци.
3. Предавайте текстовете след проверка за граматически и стилистически грешки. Моля ви, не оставяйте празни редове, освен по 1 ред след заглавие /подзаглавие/.
4. Ако статистическите данни се подготвят в графики /торти, стълбове и т.н./, по възможност  използвайте само равни цветове - без защриховане.
5. Препоръчително е да не се използва курсив в текстта. Ако искате да акцентирате върху дума или фраза, използвайте болд - това е по-удачно за компютърен екран.
6. Приемат се само статии, снабдени с бележки за цитираната или използваната литература.
7. Поставяйте в края на материала дата на окончателното му завършване.
8. Нуждаем се от кратка справка за вас, която да включва: научно звание, степен, длъжност, актуална месторабота и E-mail или телефон за контакт. Тези данни ще се публикуват.
9. Предоставяйте цветна фотоснимка /а не отпечатък от книга, брошура и т.н./ или сканирано изображение с добра резолюция - формат gif или jpеg.
10. Всеки материал трябва да бъде придружен със собственоръчно написано от автора разрешение за неговото публикуване по следния образец: 
До гл.редактор: доц.К.Кертиков
Предлагам на списание "БАЛКАНИ '21" материал на тема: "......................." 
Запознат съм с концепцията на изданието и разрешавам публикуването му. 
Дата ..............  Име и фамилия: ................................... Подпис: ................
Бележка 1 : Сайтът е изготвен за екран с настройка 800 / 600 . 
На всяка страница съществуват връзки към други раздели, както и към други електронни издания. Движете се свободно из целия сайт и дори извън него. Приятно четене !
 600/800
Web-desing: Plamen Ivanov
 Feb 2003